Doel NL-SH

Al meer dan 2500 mensen doen mee aan de NL-SH. Dankzij hen hebben we al veel vragen over de gevolgen van slechthorendheid kunnen beantwoorden. Is de deelname van mensen met slechthorendheid op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld anders dan die van goedhorende leeftijdsgenoten? Zijn mensen met slechthorendheid eenzamer dan goedhorende leeftijdsgenoten? In welke mate heeft de achteruitgang van het gehoor hier invloed op? Er zijn nog veel andere vragen die we willen beantwoorden. Daarom blijven we gegevens verzamelen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe deelnemers. Daarbij is het belangrijk dat er naast mensen die slechthorend zijn ook mensen die goedhorend zijn meedoen. Alleen zo kunnen we de gevolgen van slechthorendheid goed bepalen.

doel NLSH circel diagram populatie groepen vergrootglas

team hooronderzoek

Team Hooronderzoek

De NL-SH is opgezet door Professor Sophia Kramer, werkzaam bij de afdeling KNO, sectie Ear & Hearing van het Amsterdam UMC. De dagelijkse uitvoering van het onderzoek wordt gedaan door Team Hooronderzoek.

Bekijk het gehele team


Wat houdt meedoen in

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u een e-mail met daarin een link naar uw persoonlijke vragenlijst. U kunt de vragenlijst invullen op een computer, tablet of telefoon.

Een aantal vragen in de vragenlijst zijn verplicht om in te vullen, omdat we deze gegevens echt nodig hebben voor het wetenschappelijk onderzoek. Bij de andere vragen kunt u kiezen om deze over te slaan. In totaal kost het invullen van de vragenlijst 30 tot 60 minuten. Als u de vragenlijst na een week nog niet (volledig) hebt ingevuld, ontvangt u per e-mail een herinnering. U kunt dan alsnog de vragenlijst verder invullen.

Als u de vragenlijst na vier weken nog niet (volledig) ingevuld heeft, krijgt u een brief van ons op uw thuisadres. Daarom is het belangrijk dat uw adresgegevens kloppen. Na drie maanden krijgt u een laatste herinnering per e-mail.

Na de eerste meting is er iedere vijf jaar een herhaalmeting, ook met een online vragenlijst en een hoortest. Een enkele keer zullen we tussendoor een extra vragenlijst afnemen. We zullen u daar dan over informeren.


Wat gebeurt er met mijn gegevens

Uw vragenlijst wordt opgeslagen met een deelnemercode. Uw naam wordt dan niet meer gebruikt. Uw gegevens worden vervolgens samen met die van de andere deelnemers geanalyseerd. De resultaten rapporteren we in wetenschappelijke artikelen en op congressen. Ook worden ze gebruikt voor richtlijnen van artsen en door de Nederlandse overheid. Verder brengen we ze in de publiciteit om bekendheid te geven aan het belang van goed kunnen horen en de gevolgen van slechthorendheid. Soms zijn de media geinteresseerd en verschijnt er een bericht in de krant of een tijdschrift.

Wat levert meedoen mij op

U heeft zelf geen (direct) voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer kennis over de gevolgen van slechthorendheid in het dagelijks leven en hoe deze gevolgen te verminderen zijn. Een nadeel van deelname voor u kan de tijd zijn die het u kost.

Het invullen van vragenlijsten is vrijwillig. U mag altijd stoppen met uw deelname aan de NL-SH. Wel vragen we u om zich dan uit te schrijven. Uitschrijven kan via deze website. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

De informatiebrief

In de informatiebrief vindt u meer informatie over wat deelname inhoudt en over hoe wij met uw gegevens omgaan. U kunt de informatiebrief hier downloaden.