Algemeen

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, leggen we uw emailadres vast. Doet u (ook) mee aan het het onderzoek, dan leggen we uw volledige contactgegevens vast zodat we u kunnen uitnodigen voor een meting en helpen herinneren aan een niet (volledig) ingevulde vragenlijst. In het onderzoek verzamelen we gegevens over uw gehoor, werk, (psychosociale) gezondheid en leefstijl. Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Elke deelnemer krijgt een code die op de onderzoeksgegevens komt te staan. Uw naam wordt dan niet meer gebruikt. Alleen de onderzoekers weten welke code u heeft. De onderzoeksgegevens zijn bij publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift niet te herleiden naar u. De onderzoekers bewaren uw gegevens tot 15 jaar nadat het hele onderzoek is afgerond. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Aparte toestemming voor uitwisseling van gegevens

We werken soms samen met onderzoekers van andere universiteiten of bedrijven. Uw gecodeerde onderzoeksgegevens kunnen dan gedeeld worden om in ander onderzoek te worden gebruikt. De onderzoeksgegevens die we delen zijn niet naar u te herleiden. Mogelijk zijn de regels van de EU ter bescherming van uw persoonsgegevens niet van toepassing op de locatie waar deze onderzoekers de gegevens bewaren en gebruiken. We vragen apart toestemming om uw gegevens te delen. U kunt het delen van uw gegevens dus ook weigeren. Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming worden gedeeld. Als u toestemming heeft gegeven laten we altijd weten wanneer en waarom we uw gegevens met andere onderzoekers willen delen. Op dat moment kunt u weigeren om uw gegevens met die onderzoekers te delen.

Aparte toestemming voor koppeling met een database

Uw onderzoeksgegevens kunnen ook gebruikt worden om in een gemeenschappelijke database opgenomen te worden. Ook willen we uw gegevens in de toekomst mogelijk koppelen met gegevens uit landelijke registratiesystemen, bijvoorbeeld van het Centrale Bureau voor de Statistiek, Vektis of STIZON. Het gaat om uw gecodeerde gegevens. Deze gegevens zijn niet tot u te herleiden. We vragen u apart toestemming voor opname in een gemeenschappelijke database en voor de koppeling met andere registraties. U kunt dit dus ook weigeren. Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming worden gedeeld of gekoppeld. Als u toestemming heeft gegeven zullen we het u altijd laten weten wanneer en waarom we uw gegevens in een database willen opnemen, of willen koppelen met een andere database. Op dat moment kunt u het ons laten weten als u bezwaar heeft tegen opname in die specifieke database of die specifieke koppeling.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

U mag ons altijd vragen om een elektronische kopie van gegevens die u zelf heeft aangeleverd.
Voor meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de onderzoekers van dit onderzoek van Amsterdam UMC, Locatie VUmc via Prof. Dr. S.E. Kramer (via info@hooronderzoek.nl). Amsterdam UMC is verantwoordelijk voor het volgen van de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Amsterdam UMC via privacy@amsterdamumc.nl. Ook kunt u zelf terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/