Copyright


Tenzij expliciet anders vermeld, rust op het design en de inhoud van deze website auteursrecht. Mocht u van mening zijn dat de rechten van bepaald (beeld)materiaal bij een niet genoemde partij liggen, neem dan contact op met Team Hooronderzoek via info@hooronderzoek.nl. Wilt u iets overnemen van de site? Dat mag alleen na schriftelijke toestemming van de Nationale Longitudinale Studie naar Horen en het Amsterdam UMC. Neem daarvoor contact op met Team Hooronderzoek via info@hooronderzoek.nl.

Disclaimer


Team Hooronderzoek is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die we hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. De Nationale Longitudinale Studie naar Horen en Amsterdam UMC aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de gepubliceerde informatie of het (verkeerd) toepassen daarvan.

© Hooronderzoek.nl 2024