Over deelname

Onderzoek naar de gevolgen van slechthorendheid vond in het verleden vooral onder ouderen plaats. Er was daardoor veel onduidelijk over de gevolgen van hoorproblemen in jongere groepen. Het doel van de NL-SH is om daar meer duidelijkheid over te geven. We willen niet meer mensen met vragenlijsten belasten dan nodig is. Om die reden is de leeftijdsgrens voor inschrijven 70 jaar.

Nee, het is juist belangrijk dat u mee blijft doen. Daardoor kunnen we beter volgen of er verschillen zijn tussen mensen die op jongere leeftijd slechthorend worden en mensen die daar op oudere leeftijd pas mee te maken krijgen.

Veel mensen met beginnend gehoorverlies zijn zich daar niet bewust van terwijl het wel van invloed kan zijn op hun leven. Dat is belangrijk om in kaart te brengen. Uw deelname kan daaraan bijdragen. Het kan ook zijn dat u een normaal gehoor heeft. In dat geval is uw deelname belangrijk zodat we kunnen vergelijken of uitkomsten voor mensen met gehoorverlies anders zijn dan voor mensen met een goed gehoor. Ook als u geen problemen heeft met uw gehoor is uw deelname dus heel welkom.

Over de hoortest en de vragenlijst

We begrijpen dat bij een groot gehoorverlies de hoortest lastig is. Maar ook als u geen van de cijfers goed verstaat, is dat voor ons relevante informatie. Als u vijf foute antwoorden heeft gegeven wordt de hoortest afgerond en weten wij voldoende.

We onderzoeken de gevolgen van hoorproblemen voor levensdomeinen die veel mensen belangrijk vinden voor een gelukkig leven. Het gaat om persoonlijke relaties, werk en carrière, lichamelijke en mentale gezondheid, participatie en bijdragen aan de maatschappij. Van een aantal daarvan is uit eerder onderzoek onder ouderen bekend dat hoorproblemen hierop van invloed zijn maar is onbekend hoe dit voor jongere volwassenen is. Van andere domeinen vertellen mensen die slechthorend zijn dat ze problemen ervaren maar is onbekend wie die gevolgen wel ervaart en wie niet, en in welke mate ze worden ervaren. Daarom stellen we dus niet alleen vragen over het gehoor, maar ook over persoonlijke zaken. Sommige vragen zijn niet verplicht en kunt u dus overslaan als u ze niet wilt beantwoorden.

We hebben gekozen om de vragen die echt noodzakelijk zijn voor het onderzoek verplicht te maken. Als we dit niet zouden doen, kunnen ze per ongeluk worden overgeslagen. Daarmee zouden de antwoorden die wel zijn gegeven ook niet meer bruikbaar zijn en is alle inspanning van een deelnemer voor niets geweest. Als u wilt weten waarom een specifieke vraag verplicht is, leggen we dit graag uit. Neem dan contact met ons op.

Het is zeker mogelijk dat sommige vragen niet op u van toepassing zijn of dat u een bepaalde situatie nog nooit meegemaakt heeft. Wij vragen toch zo goed mogelijk antwoord te geven.

Er zijn inderdaad periodes dat het leven anders verloopt dan u gewend bent. Misschien was u ziek, had u tijdelijk een slechter gehoor of was er iets anders aan de hand wat naar uw idee niet te maken heeft met uw gebruikelijke leven en gehoor. Wij vragen u toch om de vragen zo te beantwoorden als ze gesteld zijn. We analyseren gegevens altijd op groepsniveau. Er doen zoveel mensen mee aan de NL-SH dat individuele onregelmatigheden zoals die van u de resultaten voor die vragen niet zullen vertekenen.

Dit is helaas niet mogelijk. Uw hoortest en uw vragenlijst worden opgeslagen met een deelnemercode. Uw naam wordt niet meer gebruikt. Pas dan berekenen we de scores van de verschillende vragenlijsten. Uw gegevens worden vervolgens samen met die van de andere deelnemers geanalyseerd. Vaak vergelijken we daarbij mensen die slecht horen met mensen die goed horen, maar we doen ook andere analyses. Om die reden kunnen we u niet vertellen wat uw eigen scores zijn. U kunt wel op de hoogte blijven van de algemene resultaten, via deze website en de nieuwsbrief. Ook heeft u er altijd recht op om de door uzelf gegeven antwoorden op de vragenlijst in te zien. Mocht u dat willen, neem dan contact met ons op.

Privacy

Alle leden van Team Hooronderzoek hebben toegang tot uw contactgegevens. Dat is nodig om uitnodigingen voor de metingen te kunnen versturen en om eventuele wijzigingen in uw contactgegevens te kunnen verwerken. Uw hoortest en uw vragenlijst worden opgeslagen met een deelnemercode. Deze gegevens worden apart gehouden van uw naam en contactgegevens. Onderzoekers die met de hoortest en de vragenlijst werken weten daardoor niet welke antwoorden bij welke deelnemer horen.

Andere vragen

Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan per email en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.